360 degrees season 9, show 43 (in-depth)

Broadcasted on February 20, 2023 (Monday) on Alsat TV at 22.20.

Во ова издание:

– Недвижниот имот на Сашо Мијалков конфискуван во предметот „Империја“ вреди 15 милиони евра, а не 30 милиони, како што првично соопшти Обвинителството; Ова може дополнително да влијае на довербата на граѓаните во судството и во обвинителството – коментираат од „Сите за правично судење“;

– Во струшко Лабуништа го побаравме здружението на Бугари „Шемето“: Кога има Македонци со српска самосвест или Албанци со американска самосвест, не е чудно да има и Албанци со бугарска самосвест – вели претседателот на здружението, Бекир Кадриевски;

– Слика од Скопје 2023: Вработен во подземната гаража „Кресненско востание“ патува со велосипед од куќичката за наплата до влезот за рачно да ги отвора/затвора рампите зашто системот не ги препознава месечните карти;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×