360 degrees season 9, show 41 (in-depth)

Broadcasted on February 13, 2023 (Monday) on Alsat TV at 22.20.

Во ова издание објавуваме:

– 75 илјади легализирани дивоградби меѓу причините за страотните размери на трагедијата во Турција; Бесправно изградените објекти во Македонија се озаконуваа само со геодетски елаборат, без проверка на безбедноста – што значи тоа ако тлото во земјава повторно здрма силно;

– Четири години по трагедијата кај Ласкарци: Како исти факти водат до различни заклучоци – вештачењето на обвинителството смета дека имало обид за кочење, но сопирачкиот систем не функционирал како што треба, а супервештачењето вели дека забавувањето на автобусот е резултат на други причини но не и на обид за кочење;

– Ни се допаѓало тоа или не, наскоро ќе мора да се увезуваат работници од странство – велат бизнисмени од земјава; И додека Владата прави планови за зголемување на квотата за увоз на работна сила, домашната продолжува да се постројува за извоз;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×