360 degrees season 9, show 30 (in-depth)

Broadcasted on December 26, 2022 (Monday) on Alsat TV at 22.00.

Во ова издание донесуваме:

– Што откриле вонредните финансиски контроли во сите 32 клиники: На Софијанова за девест месеци ѝ се исплатени 14 400 евра повеќе отколку што требало, а уште четворица директори на клиники враќаат пари што не им следувале;

– По изборот за лидер, Таравари вели дека партиското членство на референдум треба да каже дали Алијанса за Албанците треба да влезе во Владата ако добијат конкретна понуда;

– Пеленица над Драчево е контаминирана со линдан – објавува министерот Насер Нуредини по испитувањата на мостри од локацијата;

– Сите плаќаат исто за јавно осветлување, но сите не ја добиваат јавната услуга со ист квалитет – истражувавме кому сè му се темни во Скопје;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×