360 degrees season 9, show 24 (in-depth)

Broadcasted on December 05, 2022 (Monday) on Alsat TV at 22.00.

Во ова издание донесуваме:

– Додека главна тема во главниот град е кавгата меѓу градоначалничката и приватните превозници, го тестиравме јавниот транспорт во Тетово и во Прилеп: Во Тетово возачот на автобусот не можеше да застане речиси на ниедна од обележаните постојки бидејќи тие се окупирани од комбиња и други возила;

– Нови детали за изградената и никогаш невселена зграда на државните Електрани на Северна Македонија: Преписката со Министерството за транспорт открива дека објектот од 17 милиони евра може и никогаш да не биде ставен во употреба;

– Се вратија рампите на диво изградената уличка кај зградата на владината Служба за општи и заеднички работи во центарот на Скопје – дознајте како со правни акробации нелегалното станува „привремено легално“;

– Истражување: Холанѓаните не се против влез на земјите од Западен Балкан, вклучувајќи ја и Северна Македонија, во ЕУ, како што се мисли;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×