360 degrees season 9, show 16 (in-depth)

Broadcasted on November 07, 2022 (Monday) on Alsat TV at 22.00.

Во емисијата донесуваме:

-Единаесет илјади работници секој месец земаат плата под законски гарантираниот минималец – зошто Владата, од една страна, се фали со зголемување на минималната плата, а од друга, ги толерира работодавачите што го кршат законот;

-„Македонија во мало“ – присуствуваме на состанок на станарите и раководството на државниот пензионерски дом во Аеродром;

-Пет и пол години по објавата дека се отвора, новата зграда на државните Електрани (некогаш ЕЛЕМ, денес ЕСМ) се уште не е во функција – зошто објектот за кој се потрошени 17 милиони евра фаќа пајажини;

-Што донесе лидерската средба во Собранието;

-„Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×