360 degrees season 9, show 12

Broadcasted on October 21, 2022 (Friday) on Alsat TV at 22.00.

Дали нелегално се прислушува во земјава – ова прашање пред неколку дена му беше поставено на Зоран Ангеловски, директорот на Оперативно-техничката агенција – ОТА, која управува со опремата за следење на комуникациите. Одговорот ќе го слушнете во ова издание на „360 степени“. Ангеловски беше еден од учесниците на годишната конференција за реформите во безбедносно-разузнавачката заедница во организација на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор – ДЦАФ, на која се отворија и серија други прашања за постигнувањата, но и за незавршените работи во процесот што почна по скандалот со масовното прислушување. За власта, реформата е успешно спроведена и останува уште надзорот да профункционира во полн капацитет. Опозицијата, пак, смета дека се случила реформа-шминка поради што инсистира на суштински промени. Дел од дебатата ќе имате можност да слушнете во подолгиот извештај што го подготвивме.

За реформата, но и за прашања поврзани со националната безбедност, во контекст на руската инвазија на Украина, хибридните закани и напади, тензијата во односите со Бугарија, разговараме и со директорот на Агенцијата за разузнавање, Еролд Муслиу, кој е гостин во студиото.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×