360 degrees season 8, show 73 (in-depth)

Broadcasted on June 06, 2022 (Monday) on Alsat TV at 22.00.

Во ова издание:

-„Талир 2“ пред финиш: Обвинителството бара конфискација на седиштето на ВМРО-ДПМНЕ, но дали државата ќе остане со празни раце како во случајот „Труст“ – објектот е под хипотека кај Комерцијална банка од 2016 година;

-Случај „Виа Комерц“: Како законски да не работиш законски;

-Нова цена на струјата од 1 јули: Регулаторна реши да прелдожи четири тарифни блока и тврди дека 87% од домаќинставата ќе имаат помали сметки;

-Како до судење во разумен рок во Северна Македонија – прашавме двајца поранешни судии во Стразбур, Луис Гера (Шпанија) и Мирјана Лазарова Трајковска (С Македонија);

-„Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×