360 degrees season 8, show 69 (in-depth)

Broadcasted on May 23, 2022 (Monday) on Alsat TV at 22.00.

Во ова издание:

-Еден месец пред календарскиот почеток на ново лето – колку се научени лекциите од ланските пожари во земјава;

-Дали Тетово ќе оди на нови избори за советници откако годишната сметка не помина во законскиот рок – ги прашавме актерите и надлежните;

-Дали ВМРО-ДПМНЕ почнува да се дистанцира од градоначалничката на Скопје – озборувања зад сцената, но и сигнали на сцената;

-Група судии, обвинители, адвокати, вработени во МВР на серија тренинзи со цел подигнување на довербата во правосудството;

-„Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×