360 degrees season 8, show 54





Broadcasted on March 25, 2022 (Friday) on Alsat TV at 22.00.
Емисијата третира две теми:

-Кој ја добива информациската војна во контекст на инвазијата на Русија врз Украина – дебатираат: Емир Хасановиќ (Институт за стратешки дијалог, Лондон) и Сефер Селим (Democracy Lab, Скопје);

-Зошто е повлечен предлог-законот за правно признавање на родот (за промена на полот/родот) – дебатираат: Маја Морачанин, пратеничка (ДОМ) и координаторка на интерпартиската парламентарна група за унапредување на правата на ЛГБТИ луѓето и Наташа Бошкова, адвокатка и правна советничка во Коалиција Маргини.

Во емисијата има и нова ,,Саботажа” на авторот Среќко Поповски.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×