360 degrees season 10, show 17 (in-depth) Детали за масовното незаконско легализирање згради во Чаир

Broadcasted on November 16, 2023 (Thursday) on MRT1 at 20.15.

Теми за ова издание:

– Легализирањето станбени згради дивоградби во Чаир, кои не ги исполниле условите за тоа, не било инцидентна туку масовна појава: Досега на територијата на општината дојдовме до бројка од околу 20 – и тоа само станбени згради на повеќе катови, без да броиме куќи и семејни згради; Откриваме и други детали за криминалот од огромни размери;

– Еден месец откако Антикорупциска утврди дека директорот на Државниот инспекторат за градежништво, кадар на ДУИ, не пријавил два стана и автомобил, нема реакција ниту од обвинителството ниту од Владата; Прозваниот Фатмир Арифи се правда со неажурност на одговорниот за човечки ресурси во неговата институција;

– Меѓата на соседот како повод за маалска драма во Бутел – асистираше интервентната полиција; Проблемот останува нерешен;

– Како функционираат општинските совети без јасни мнозинства, како оние во Битола и во Неготино;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×