24 Отворено – Поделбата на парите – ги вознемири уметничките души

Дали македонските уметници ќе пеат по нотите на Алаѓозовски, како што свиреа по нотите на Канчевска Милевска… Бараат ли уметниците преку леб – погача? Како да ја урбанизираме сцената, а да нема плачки по министерските кабинети? Поделбата на парите – ги вознемири уметничките души… За ова ли се боревме…
Во 24 Отворено Бобан Милошевски од Авалон, Петрит Сарачини од Министерството за култура, композиторот Александар Ристовски Принц, Мирко Попов од PMG рекординг… Студиото е отворено за сите мали и големи ѕвезди на македонската естрада…

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×