24 Отворено – Како да им се помогне на луѓето со инвалидитет?

2016-та година, септември, тој кобен 6-ти ден од месецот… Македонски автобус се судира со камион во Турција… Повредени и згмечени патници…На една жена и се ампутирани двете нозе.

Снежана Караџовска, две ипол години потоа во лавиринтите на македонското здравство. Темните ходници на болничката голгота низ кои минува Снежана се дополнително мрачни од сознанието – во Македонија нема доктор, болница, институција која може и сака да помогне на жена, сопруга и мајка која само сака да обезбеди минимални можности за нормало функционирање.

Во светот постои метода што и на луѓето со двојна ампутација на нозете – над колена, можат да и овозможат тоа што изгледа невозможно – да прооди.

Наместо помош – зошто државата ја остава Снежана заробена во количка? Како да им се помогне на луѓето со инвалидитет?

Во студиото на 24 Отворено со Снежана Караџовска, Елена Кочоска од „Полио Плус“, Бранимир Јовановски од „Мобилност“, Ѓорѓи Станишевски од центарот за протетика, „Славеј“.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×