24 Тренд анализа – Што било договорено на виенската преговарачка рунда?

Шефот на македонската дипломатија реферира пред партиските лидери… Што било договорено на виенската преговарачка рунда и што не чека во периодот кој следува? -Надвор го решавме името – дома можна априлска владина реконструкција.. ВМРО-ДПМНЕ се враќа во Собранието, со предлог за интрепелација на владата… Дали Мицкоски го враќа партискиот имиџ или му прави услуга на Заев…
Гости се Алајдин Демири, поранешен дипломат, Ванчо Шехтански, претседател на десничарската ТМРО и Петар Арсовски политички аналитичар.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×