24 Тренд анализа – Кој и зошто ја остави државата без основната статистичка операција?

16 години пописот заработен во канџите на политиката… Кој и зошто ја остави државата без основната статистичка операција? Двоецот Груевски – Ахмети под истрага на СЈО, во 2011- та , го започнале, па го стопирале пописот во личен договор… Во 2020 – та година – попис – без етничко пребројување на населението.. Која е целата? Миграции, етникуми, економија, демографија – дали паѓаат во вода сите показатели без попис?
Апостол Симоски, директор на Заводот за статистика, Дончо Герасимовски, еден од поранешните директори на Заводот за статистика и Имер Селмани, екс висок владин функционери и аналитичар.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×