24 Отворено – Што ќе смени новата влада во Бугарија во односот кон Македонија?
Македонско бугарските односи влегуваат во деликатна фаза, од една страна Скопје го заостри речникот против Софија, Бугарија пак обвинува за спонзориран државен говор на омраза и атакува со 320 амандмани на извештајот за Македонија на известувачот Илхан Ќучук. Додека во земјава власта и опозицијата условно речено очи си вадат за уставните измени, во Бугарија се формира нова влада на продолжуваме со промените и ГЕРБ, условно речено нова политичка влада, која очигледно ќе го носи предзнакот, на конечно проевропска.

Што сево ова ќе значи за идината на релациите, но и за македонската европерспектива, во 24 Отворено со Марјан Ѓорчев и новинарите Марјан Николовски и Зоран Иванов.

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×