24 Отворено – Што ќе се подобри во животот на граѓаните со новите давачки?

Прогресивен данок, намалување на јазот меѓу богатите и сиромашните или мерка што ќе ја сардиса средната класа? Со 1.500 евра во Европа имате едвај блиску за нормален живот, во Македонија ве сметаат за богаташ. Што ќе се подобри во животот на граѓаните со новите давачки? Ќе имаме ли подобро здравство, администрација, училишта? Власт, опозиција, бизнисмени, министри.
Во студиото на 24 Отворено – со Драган Тевдовски, Трајко Славески, Данела Арсовска, Џевдет Хајредини.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×