24 Отворено – Што стои зад бугарскиот обид за проблематизирање на историјата?

Што стои зад бугарскиот обид за проблематизирање на историјата? Дали Бојко Борисов игра двојна игра? Моштите на Делчев во Скопје – како оставштина за македонското битие или за раздор меѓу Софија и Скопје? Зошто проблемот се роди пред одлуката на Европската Унија – колку има политика во историјата, а колку љубов меѓу соседите на Балканот?

Во 24 Отворено историчарите Драги Ѓорѓиев, Далибор Јовановски, Петар Колев од ГДУ и бугарскиот европратеник, Андреј Ковачев.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×