24 Отворено – Што откриваат новите истраги на финансиската полиција?

Финансиски криминал, расипничко трошење, простени долгови, – што откриваат новите истраги на финансиската полиција? Обвинителствата со полни раце работа, ефекти слабо, ниска доверба за сработеното. Најде ли криминалот село без кучиња – или ке паѓаат и недопирливите?

Вечерва во 24 Отворено дебатираат: директорот на финансиската полиција Aрафат Mуареми, претседателка на антикорупциската комисија Билјана Ивановска, Слаѓана Тасева од Транспаренси интернешенл и обвинителката Лидија Раичевиќ.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×