24 Отворено – Целосен распад или катарза – што се случува во ВМРО-ДПМНЕ?

Вовед кон целосен распад или катарза – што се случува во ВМРО-ДПМНЕ? Мијалков ги разобличува политиките на Мицкоски како пандан на лажниот патриотизам. Дали зад Панорама два се крие обид за амнестија на Никола Груевски. Поделбата на антички и проевропски – која од двете струи ќе го поведе ВМРО-ДПМНЕ напред. Пратеничката Даниела Рангелова напиша оставка на местото претседател на Унијата на жени.
Во студиото на 24 Отворено, заедно со разрешениот потпретседател, новинарот Зоран Димитровски и поранешниот пратеник, Михаил Пановски.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×