24 Отворено – Се стегнува обрачот пред референдумот за НАТО, ЕУ и промена на името?

Додека туѓите маани ни се пред очите, а нашите зад грбот, тешко ќе го трасираме патот кон Европа, но има ли друг… Заев во Америка, половина германска влада во Македонија, Европа лобира, Русија се противи… Се стегнува обрачот пред референдумот за НАТО, ЕУ и промена на името… Народот пред најголемата одлука по 1991 година… Ќе ја гради ли иднината и на следните генерации… Нема консолидација во тезите на науката, уште помалку во опозициските редови.. Гласот на Академијата, професорите, граѓанството…
24 Отворено од Тетово со академик, Абдулменаф Беџети, професорките Беса Арифи, Весна Поповска, аналитичарот Роберт Несими.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×