24 Отворено – Од правдата побегна Груевски, ќе се спасат организаторите и насилниците од „27 април“?

Новиот закон за амнестија, политички дил или искрено помирување? Како се менуваа ставовите на власта и опозицијата? Од правдата побегна Груевски, ќе се спасат ли и организаторите и насилниците од „27 април“? Додека мозокот на сите операции шета покрај Дунав, од двете страни на Вардар чекаат исход за нивната судбина. Дали понудата на Заев е спас и за Мицкоски, но и за Ахмети?
Во 24 Отворено со пратениците Елизабета Канческа Милевска, Артан Груби, аналитичарот Александар Кржаловски, новинарот Љупчо Поповски.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×