24 Отворено – Може ли и Преспа да испише нова историја за сопствената промоција?

Отворено 24 во финалната епизода на отворено во прекрасната Преспа местото каде пред десетина дена се одржа продолженето на македонско грчката дружба веднаш по потписот на историскиот договор. Во комплексот каде Заев, Ципрас, Димитров и Коsијас ручаа со своите европски пријатели испишувајки нова историја. Може ли и Преспа во светло на овој договор да испише нова историја за сопствената промоција – како нова туристичка дестинација не само за Грците по најавеното отворање на новиот граничен премин со Грција – Маркова нога, туку да се отвори за сите вљубеници во недопрената природа, така податлива да промовира алтерантивен и немасовен туризам од секаков карактер медицински, рурален, еколошки.
Панелисти – домаќинката во Лејк вју, Лиле Нечовска, директорот на агенцијата за туризам Љупчо Јаневски, претставникот на туристичката комора Никола Трпеновски, Шпатим Бекири од Претор.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×