24 Отворено – Кој ќе ја приближи Македонија кон вредностите на западниот свет?

На пет дена до референдумот – во четвртата Изборна единица… Се кршат копјата меѓу поддржувачите на Договорот со Грција и оние што се против… Сите се колнат во Европа… ВМРО-ДПМНЕ на крстопат ќе гледа кон Брисел и Вашингтон или кон Москва… СДСМ пред тест… Дали успешноста на референдумот е мерило на власта во сите пори на општеството? Мудроста на возрасните или силата на младите – кој ќе ја приближи Македонија кон вредностите на западниот свет?
Во 24 Отворено од Кавадарци со првиот претседател на Собранието во независна Македонија, Стојан Андов, Митко Јанчев од ВМРО-ДПМНЕ, Аце Коцевски од СДСМ, бизнисменката Ирена Јакимовска…

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×