24 Отворено – Како работат инспекциите во пронаоѓање и санкционирање на загадувачите?

Игнорирањето на проблемот со аерозагадувањето остави зад себе наталожени проблеми чии последици на свој грб директно ги чувствуваат граѓаните. Како работат инспекциите во пронаоѓање и санкционирање на загадувачите? Дали домаќинствата се убедливо најголемиот загадувач на воздухот во Скопје? Намерно или не, никој не зборува за тешката индустрија и големите загадувачи. Владата вети двојно почист воздух до 2020-та. Амбициозно четиво или далечна реалност?
Во Отворено – заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, Александра Бујаровска од фронт 21/42, пратеничката Маја Морачанин, Антонио Јовановски – претседател на Гоу Грин и д-р Драган Ѓоргев од Институт за јавно здравје.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×