24 Отворено – Како претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски ќе ја врати славата на партијата

Од советник на Груевски и менаџер на моќната ЕЛЕМ до лидер на раскараната опозиција – како претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски ќе ја врати славата на партијата. Ќе игра по нотите на меѓународната заедница или ќе изгради автохтона политика. Како да избега од сенката на криминалот што во наследство ја остави поранешното раководство на партијата. Од „патриоти и предавници” до конструктивна опозиција – дали реформите во ВМРО-ДПМНЕ почнаа. За името, правосудството, за критиките што ја следат администрацијата на Заев, но и за сопствената улога во креирањето на европска држава.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски во 24 Отворено со новинари, граѓани, студенти.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×