24 Отворено – Историска посета на папата Франциск на Скопје

Историска посета на папата Франциск на Скопје како да не можеше да мине без отровните стрели што беа упатени од претседателската палата на Водно. Сепак тие не ја минимизираат пораката што од овде беше испратена, со самото доаѓање на поглаварот на Римокатоличката црква. Македонија со трасиран пат кон развиениот свет со порака да престанат секојдневните политички делби кои ја урнисуваат суштината на републиката. Можеме ли да се издигнеме над нив? Избран е избран новиот престедател, а траекторијата на Северна Македонија се движи кон НАТО и Европската Унија.

Гости во 24 Отворено се: Александар Спасов, политички советник во штабот на сега веќе избраниот претседател Стево Пендаровски, Милка Смилевска, новинар на Алџезеира Балкан, аналитичарот Сефер Селими и Петар Богојески политичар.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×