24 Отворено – Интервју со премиерот Зоран Заев

Меѓу двата изборни кругови, Македонија го брка цензусот за претседателските избори. Кој е победник, а кој е губитник во првиот круг? Изгубените гласови од контото на СДСМ по две години на Илинденска како последна опомена за лидерот на партијата. Пораката од гласачите е пратена, но дали ќе стаса до сите до кои беше наменета?
Премиерот Зоран Заев, гостин во 24 Отворено.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×