24 – Отворено – Има ли спас за РЕК Битола?

Комбинатот без кој не може да се замисли животот во Mакедонија – РЕК Битола. Досега властите го користеа како систем за задоволување на партиските апетити, од вработувања и директорски позиции до тендери кои ги полнеа касите на партиите. Како РЕК да престане да гуши, од дувло на криминал и најголем загадувач, до економски гигант на Балканот – има ли спас?
Директорот на ЕЛЕМ Васко Ковачевски, Габриела Илиевска од Поинаку, Борче Димитровски од ВМРО-ДПМНЕ, Валентин Груевски претседавач со битолскиот совет, Душко Груевски од коалицијата „За нас се работи“, во 24 Отворено директно од снежната Битола.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×