24 Отворено – Земјава на крстопат, да се биде или не?

Се бројат деновите. Дали Европската Унија ќе испорача датум за почеток на преговорите на земјава? Договорот од Преспа стана победа на дипломатијата над национализмот, но дали ќе биде доволен багаж да не внесе на европскиот пат? Ќе ја награди ли Унијата храброста за решавање на проблемите или ќе има реприза на тактичката игра со одолговлекување? Земјава на крстопат, да се биде или не? Ќе има ли конечно „јасна и суштинска“ или уште една порака во целофан?

Во пресрет на состанокот на Европскиот совет на 15 октомври за евроинтеграциите во 24 Отворено дебатираат Никола Дујовски, Самоил Малчевски, Мерсел Биљали и аналитичарот Сафет Бишевац.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×