24 Отворено – За или против НАТО

Јенс Столтенберг во Скопје – за или против НАТО… Дали поделеното македонско општество ќе фати правец или судирот на Русија и САД на Балканот ќе ја детерминира македонската позиција – ни на небо ни на земја… Граѓаните во Македонија заслужуваат вистински одговор – дали приклучувањето кон воениот сојуз значи отцепување на парче од независноста… За НАТО – на заеднички референдум кој ќе го реши и спорот со Грција или една генерација политичари ќе одлучува сама…
Во студиото на 24 Отворено со националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски, аналитичарот Ризван Сулејмани, универзитетската професорка Ана Чупеска и Зоран Василевски од движењето Левица…

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×