24 Отворено – Деценискиот спор пред разрешница?

Димитров за Њујорк, Коsијас во Вашингтон – дали е можно Илинденска Македонија да биде официјализирана во САД… Поглед од соседството – што мислат во Атина и во Софија за најновиот предлог на Зоран Заев… Во Македонија, Илинденска добредојдена или отфрлена. Деценискиот спор пред разрешница…
Во 24 Отворено со поранешниот премиер Владо Бучковски, Марија Ристеска од центарот за истражување и креирање политики, аналитичарот Ибрахим Мехмети, професорот Ѓорѓи Тоновски.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×