24 Отворено – Дали реконструкцијата треба да донесе системска промена во кадровската политика?

Завршени политички процеси, што понатаму? Промена на менталитет на политички владеење? Најавената реконструкција, дали може да донесе сериозен пресврт во политиката на актуелната Влада? Дали реконструкцијата треба да донесе системска промена во кадровската политика и потпирање и врз непартиски/експертски кадри? Можно ли е тоа? Има ли доволно време за да се почувствуваат политички промени до следни парламентарни избори? Тезата Заев е добар, лоши се останатите околу него, како ја објаснуваме? Кои се тие ресори или министри и директори каде е евидентна потребата од промени? Како да не бидат само козметички? Критиките кон Владата,дали е тоа нов квалитет во донесената слобода? Демнат ли и какви опасности по демократијата?
Гости во 24 Отворено се Горан Михајловски, Билјана Секуловска, Един Растодер и Горан Теменугов.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×