24 Отворено – Дали промената на името го подели општеството?

Европски пат за Македонија – дали промената на името го подели општеството. Се чека последниот филтер во собранието. Демонстранти на улица – опозицијата декларативно против договорот. Разумот наспроти насилствата и омразата.
Во Oтворено, поранешниот собраниски претседател Стојан Андов, екс вицепремиерот за европски прашања Фатмир Бесими, Марко Трошановски од институтот за демократија, Љубиша Николовски – новинар и Павле Воскопулос Филипов од „Виножито“.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×