24 Отворено – Дали политичката цена што треба да ја плати Заев, ќе ја плати македонското општество?

Национално помирување како залог за заедничката европска иднина или континуитет на политиките што почнаа со шарената револуција. Дали политичката цена што треба да ја плати Заев, ќе ја плати македонското општество? Како до двотретинско мнозинство во Парламентот? Од правна држава до политички консензус или нов пржински Договор во најава.
Во Отворено пратениците, Ферид Мухиќ и Невенка Стаменковска, професорите Арта Биљали, Ненад Марковиќ.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×