24 Отворено – Дали подотворените порти кон ЕУ ќе ги отворат и фондовите за развој?

Милионски долгови, нереално планирани трошоци – дваесетина општини со блокирани сметки, тонат во долгови, ама не сопираат со нови. Како најголемите должници ќе се извадат од калта? Реални или непромислени и недомаќински трошења на градоначалниците? Општина Гостивар има околу десет милиони евра долг, од кои скоро 6 се од комуналното претпријатие. Градоначалникот Таравари ветува дека тоа нема да ги закочи планираните проекти. Дали подотворените порти кон ЕУ ќе ги отворат и фондовите за развој? Во 24 отворено за искуствата од грешките на претходните и надлежностите и обврските на новата локална власт. Експерти, градоналници, институции, невладини-како до подобар живот и развој на општините.
Во 24 Отворено зборуваат Арбен Таравари-градоначалник на општина Гостивар, Дејан Павлески-заменик министер за локална самоуправа, Аце Коцески-градоначалник на оопштина Велес и Душица Перишиќ -Зелс.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×