24 Отворено – Дали он-лајн наставата е алтернатива и можно решение?
Пред крајот на бомбашката зима, се чини како во неповрат да оди уште една учебна година, со многу изгубени часови, исполнета со нервози и секојневен метеж. Најмалите уплашени, повозрасните ученици веќе доволно свесни дека загубата на часовите и не е така интересна како на почетокот кога почнаа најавите за бомби, наставниците без можност и план како да се надомести загубената настава, родителите во хаос си ги прибираат децата дома. Државата е немоќна, министерството за образование анализира, но што и дали нешто може да се направи во оваа безизлезна ситуација?

На оваа тема, со Татјана Алексиќ професорка, Вида Гавриловска психолог, Шпетим Латифи, советник во министерството за образование и Елизабета Секирарска професорка.

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×