24 Отворено – Дали новите законски измени ќе овозмножат вистинска борба со корупцијата?

Битката со корупцијата, главен предуслов за напредувањето на Македонија кон ЕУ. По бегството на Груевски и бројните амнестии имиџот на македонија е нарушен. Дали новите законски измени ќе овозмножат вистинска борба со корупцијата или се ќе биде само на хартија? Утре се бира новиот состав на антикорупциската комисија. Граѓаните скептични, институциите ја губат довербата, како функционира системот?

Гости во 24 Отворено: пратеникот Мухамед Зекири и претседател на комисијата за избори и именувања, Герман Филков од центарот за граѓански комуникции, новинарката Сашка Цветковска и Миша Поповиќ од институтот за демократија.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×