24 Отворено-Дали новиот Закон за отпис на камати ќе ја намали агонијата на сиромашните?

Легално рекетарство или еснаф без кој не се може. По најавите за воведување нови, помеки правила за извршителите, половина од активните компании и десетици илјади граѓани останаа со блокирани сметки.
Граѓаните тонат во долгови, извршителите тријат раце. Дали новиот Закон за отпис на камати за неплатени сметки ќе ја намали агонијата на сиромашните?
Ќе има ли мораториум на извршувањето и ревизија на работењето на извршителите?
Што носи новиот Закон за извршување?
Вечерва во 24 Отворено дебатираат: пратеникот Панчо Минов, заменик министерот за правда, Оливер Ристовски, Марјан Ристески – претседател на Конфедерацијата на слободни синдикати и економскиот аналитичар Славко Лазовски.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×