24 Отворено – Дали Македонија влегува во неизвесна економска иднина?
Дебатата за буџетот влегува во фото финиш со амандманска расправа – што и дали ќе биде прифатено. Како против енергетската криза и дали Македонија влегува во неизвесна економска иднина?

На оваа тема во вечерашното издание на 24 отворено со пратениците Марија Георгиевска од СДСМ и Љупчо Пренџов од опозициската ВМРО ДПМНЕ.

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×