24 Отворено – Дали луѓето од ПР тимот на Заев ќе ги искоренат навиките од времето на груевизмот?

Република Фејк њус Македонија – држава која го тресе светот со пропагандата на лажните вести… Тимови за политичка агитација, богатење на сметка на вистината или единствен избор за преживување на стотици луѓе… Меѓу пропагандата и отчетноста, како владата се носи со предизвикот на транспарентноста? Дали луѓето од ПР тимот на Заев ќе ги искоренат навиките од времето на груевизмот?
24 Отворено од Велес, со Убавка Јаневска, директорот на ЗНМ Драган Секуловски, активистот Александар Стојковски и Марјан Забрчанец од ПР тимот на премиерот Заев.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×