24 Отворено – Дали и кој дозволи пред нос на властите да исчезне осудениот опозициски пратеник?

Се бара. Екс-премиерот Никола Груевски пропадна во земја. Колку скапо ќе го чини луксузниот мерцедес? Решетки или слобода како бегалец? Дали и кој дозволи пред нос на властите да исчезне осудениот опозициски пратеник? Но какви беа оперативните сознанија на полицијата? Има ли политичка игра и цена неговото исчезнување? Потрагата почна од пред домот на Груевски, дали следната дестинација е во некоја од соседните држави?
Во 24 Отворено дебатираат: новинарот Томислав Кежаровски, професорката Мирјана Најчевска, Љубомир Ѓурчевски – експерт за безбедност и адвокатот Ѕвонко Давидовиќ.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×