24 Отворено – Дали Анкара ќе добие нов владетел на тронот?
Кој е вистински победник во првиот круг на изборите во Турција? Дали Анкара ќе добие нов владетел на тронот? Дводеценискиот водач на Турција Реџеп Таип Ердоган помалку изненадувачки, но остана во предност. Успеа да освои 5 процентни поени повеке од кемал килич да ро глу и покрај бројните проблеми со кои се соочува земјата. Инфлацијата, справувањето со последиците од земјотресите се чини дека само малку го начнаа имиџот на Ердоган. Иако анкетите предвидуваа негово детронизирање станува јасно дека тоа нема да е лесно. А кој ќе ја води Турција во следните години е многу важно, регионално но и во светската геополитика.

Гости на оваа тема се новинарите Ердем Ахмет и Мирче Адамчевски и поранешниот претседателски кандидат Имер Селмани.

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×