24 Отворено во вторник

Гевгелија, Валандово, Богданци, Дојран. Југоистокот на нозе, ќе се градат ли рудниците Иловица и Казандол или ќе победи граѓанскиот активизам за заштита на животната средина и здравјето на граѓаните? На тест институциите. Додека власта е зафатена со големите политички прашања за името и законот за јазици, дали просперитетот на граѓаните е ставен во втор план? Под кои услови и какви договори се кријат во рударскиот бизнис, колку потписи биле клучни зад прашината на рударскиот коп? Екологијата и здравјето на граѓаните се најдоа високо предизборно во агендите на политичките партии, но дали ќе останат во реалниот политички фокус? Во 24 отворено експерти, инвеститори, граѓански активисти.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×