24 Отворено – Влегува ли Македонија во совршена бура?

Чиста препорака и ветер во грб за Македонија… Што содржи извештајот на Европската Комисија? Македонија го одработи своето иако има уште реформи кои треба да се спроведат… Пристапните преговори на дофат, со обврска постигнатиот прогрес да продолжи… Реформскиот моментум дома и надвор и облакот на нерешеното прашање за името… Влегува ли Македонија во совршена бура?
Одговори, анализи, толкувања во „Отворено“ со шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, Костадин Богданов од опозициската ВМРО-ДПМНЕ, новинарката Ана Петрушева и поранешниот функционер Имер Селмани…

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×