24 Отворено – Битката со корупцијата ни на небо ни на земја
Стејт Департментот го прогласи градоначалникот на Струга Рамиз Мерко за непожелна личност, поради негова вмешаност во тешка корупција. Холандија ги стопираше проектите со судскиот совет по скандалите во ова тело, власта подготвува или тврди дека подготвува ремонт на судксиот совет, но се чини дека е потребен генерален ремонт во правосудниот систем. Битката со корупцијата ни на небо ни на земја, во овој момент се чини дека странските пријатели се позаинтересирани за искоренување или намалување на корупцијата.

Вечерва за состојбата во правосудството со поранешната судијка на Врховниот суд Вера Коцо и адвокатите Александар Гоџо и Звонко Давидовиќ.

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×