24 Отворено – Антикорупциска пред тежок испит – да ги сузбие појавите на непотизам

Постои ли роднинско-партиски октопод во Владата на Зоран Заев? Синот во ЕЛЕМ, братот во РЕК Битола, сестрата во МЕПСО, шурата во Влада, партиските војници во Водостопанство. Заменици директори за задоволување на партиските апетити, управни и надзорни одбори на големи компании ги водат деца и братучеди? Може ли кренатото знаме на НАТО да ги засени скандалите со кои се соочи владината коалиција во земјата? Антикорупциска стартуваше со дамка во изборот на еден од членовите. Сега е пред тежок испит – да ги сузбие појавите на непотизам.
Во 24 Отворено со Нури Бајрами, од Антикорупциската комисија, Мери Јордановска новинар, професорот Драган Гоцевски, Марко Панковски, од Институтот за демократија.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×