24 анализа – Можно ли е вечниот проблем со спорот со името да доживее завршница?

Можно ли е да се случи невозможното, вечниот спор, проблемот кој ги оптоварува Македонија и Грција, но ги кара Вашингтон и Москва да влезе во конечна разрешница. Ќе ги видиме ли лицата на Заев и Ципрас со искрени или кисели насмевки на завршната прес – конференција.
Гости: универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски и поранешниот министер за надворешни работи Александар Димитров.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×