ШТО НЕ Е ЈАСНО?(30.12.2021)

2021 – ГОДИНА НА ПОЖАРИ, НЕОДГОВОРНОСТ И НА ПОЧЕТОК НА ПАДОТ НА СДСМ
КОИ ЌЕ БИДАТ НАЈГОЛЕМИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА МАКЕДОНИЈА ВО 2022-ТА ГОДИНА

АЛФА