ШТО НЕ Е ЈАСНО?(29.12.2021)

„ЗА МАКЕДОНСКИТЕ РАБОТИ“ – ИНТЕРВЈУ СО АКАДЕМИК ЉУПЧО КОЦАРЕВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАНУ

АЛФА