ШТО НЕ Е ЈАСНО?(28.12.2021)

2021 – ГОДИНА НА ВЛАДА – ПАНДАН НА ПРИРОДНА СТИХИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И НА НОВАТА ЛОКАЛНА ВЛАСТ КОЈА ПОКАЖА ДЕКА МОЖЕЛО И ПОИНАКУ ДА СЕ РАБОТИ

АЛФА